Basisschool Andreashof

De WSKO ( Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs) Andreashof ligt in Kwintsheul en kan zich daarom rekenen tot de dorpsscholen. Er is maar één school voor basisonderwijs in Kwintsheul. Daarom vormt zij samen met de Kerk en de sport een belangrijke spil in ons levendige dorp. De tuinbouw speelt bij een heel groot deel van onze schoolbevolking een belangrijke rol, want Kwintsheul ligt centraal in het Westland. Toch is ook de aanwezigheid van de grote steden in de buurt en de drukte van de Randstad van grote invloed op het leven in en om de school.

De WSKO Andreashof kent een rijke en lange historie (vanaf 1910). In 1990 kwam alles, wat met de basisschool te maken had in Kwintsheul onder één dak. Het schoolgebouw is heel vaak van vorm veranderd, vaak door aan- en uitbouwen. In 1996 kwam zelfs de gymzaal aan het gebouw vast te zitten. In het jaar 2002 is er aan de “kleuterkant” van de school een permanente uitbreiding van twee groepslokalen en een speellokaal gerealiseerd. De directie heeft daar ook een nieuwe ruimte ter beschikking gekregen. In 2012 is er weer een grote verbouwing geweest. De aula is aangepast, het laatst aangebouwde speellokaal is veranderd in een zorgunit. Er is hier ruimte voor zelfstandige partners, zoals ergotherapeut, logopediste, fysiotherapeut en kindercoach. Nu, 2015, krijgen we nog een verbouwing waardoor we nog meer het brede school concept kunnen uitdragen. We willen groeien naar een Integraal Kindcentrum. Inmiddels gymmen de kinderen in de nieuwe sporthal bij sportvereniging Quintus, onze buren. En hebben we de oude gymzaal mogen verbouwen in een cultuurunit, muziekzaal, danszaal en een expositiegang.

Reacties gesloten.