Contact met ouders

Er zijn ouderavonden voor de groepen 1 t/m 8. Wij praten dan met u over de vorderingen van uw kind. Ook zijn er jaarlijks, in september, informatieavonden waarin wordt uitgelegd wat elk nieuw jaar inhoudt.

Loop gerust ook eens binnen; indien mogelijk maken de leerkrachten tijd voor u. Anders kan er altijd een afspraak gemaakt worden. Bij MR en OV en ook in de werkgroep van de OV zijn diverse mogelijkheden voor hulp en inspraak op school.

Reacties gesloten.