Groep 3

Informatie voor groep 3 WSKO Andreashof

Informatie over het lezen:

Het is belangrijk dat de kinderen ook thuis oefenen met lezen. Je kunt daar nu al mee beginnen. Bij de bibliotheek zijn er boekjes te vinden met s erop van start. Dit zijn de boekjes voor beginnende lezers. Beheerst uw kind al alle letters dan kunt u ook over gaan naar boekjes met M3 erop. (M3 = midden groep 3).

Na elke kern krijgen de kinderen een blad mee van de letterboom. Hierop staan de nieuwe letters die ze geleerd hebben. Deze kunt u thuis dan met ze oefenen. Het is leuk om deze boom thuis op te hangen.

Informatie over het rekenen:

De eerste periode van groep 3 zijn we vooral bezig met getalbegrip, meer en minder, tellen met sprongen en de getallenlijn. Meten, tijd en geld komt ook al snel aan bod. Thuis kun je hier ook mee oefenen. Bijvoorbeeld spelletjes met twee dobbelstenen.

Informatie over schrijven:

De letters die de kinderen leren bij het lezen leren ze ook gelijk schrijven in schrijfletters. Uw kind heeft een blad mee naar huis gekregen waar de leesletters met daaronder de schrijfletters staan. Zo weet u hoe wij de schrijfletters aanbieden.

Algemeen

  • Dinsdag en donderdag zijn de fruitdagen bij ons op school.
  • Als uw kind jarig is dan mag u de traktatie ’s morgens in de klas brengen. In de loop van de ochtend vieren wij met de klas de verjaardag. De kinderen mogen bij de juffen van groep 1/2, 3 en 4 langs.
  • Als u vragen heeft of u merkt thuis iets dat u wilt bespreken bent u natuurlijk van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Leerkrachten van groep 3.

Comments are closed.