Overblijven

U wilt uw kind(eren) op vaste dagen laten overblijven. Hoe maakt u dat kenbaar?

U stuurt een mail naar andreashof.overblijf@wsko.eu. Dit e-mailadres is hiervoor speciaal geopend. Vermeld hierbij de naam van uw kind, in welke groep het zit en op welke dagen hij of zij gaat overblijven. Vaste overblijvers hebben altijd een strippenkaart. Gaat uw kind voor het eerst overblijven, dan kunt u uw kind inschrijven via het formulier onderaan deze pagina.

U wilt uw kind(eren) een keertje laten overblijven. Hoe maakt u dat kenbaar?

U stuurt een dag van tevoren een mail naar andreashof.overblijf@wsko.eu of u belt naar school, 0174-294193. U vermeldt daarin de naam van uw kind, in welke groep het zit en op welke dag u het wilt laten overblijven. Als u naar school belt, schrijft degene die de telefoon aanneemt, de naam van uw kind in de overblijfagenda.

Hoe gaat de betaling in zijn werk?

Vaste overblijfkinderen hebben altijd een strippenkaart. U kunt tegen betaling strippenkaarten kopen door het bedrag over te maken op banknummer NL11RABO0155667009 t.n.v. overblijf Andreashof o.v.v. strippenkaart overblijf en daarbij de vermelding van de naam van uw kind en de groep waarin het zit. Het kind krijgt dan de strippenkaart.
Af en toe een keer overblijven is ook mogelijk, dan kunt u ook € 1,00 aan uw kind meegeven en het kind geeft het aan de overblijfleerkracht. Liever werken wij met een strippenkaart.

 • Strippenkaart met 10 strippen kost € 10,00 .
 • Op dinsdag en donderdag van 8.30 uur – 8.45 uur te verkrijgen in de aula.

Huishoudelijk reglement (van het overblijven)

 • Na het einde van de ochtendlessen komen de kinderen met hun overblijftas naar het overblijflokaal. Daar wachten de overblijfleerkrachten/ouders op de kinderen. Sommige groepen gaan eerst naar buiten en eten daarna.
 • De kinderen gaan aan tafel zitten en pakken hun tas uit. Daarna beginnen we aan de maaltijd.
 • Brood, drinken etc. worden van thuis meegebracht, samen met de strippenkaart.
 • Wilt u de tas en spullen van de kinderen altijd van hun naam voorzien? Dit is om te voorkomen dat er dingen zoekraken.
 • De overblijfleerkracht van die dag controleert of de aangemelde leerlingen aanwezig zijn.
 • De duur van de maaltijd is ± 20 minuten. Tijdens de maaltijd blijft iedereen zitten.
 • Als de kinderen teveel eten bij zich hebben, nemen ze het restant mee naar huis.
 • Na het eten worden de overblijftassen door de kinderen terug gebracht naar hun klas.
 • Daarna is het tijd om te gaan spelen. In principe gaan we naar buiten
 • Als het weer het toelaat gaan we rond 12.30u. buiten spelen, er zijn groepen die om 12.00 uur naar buiten gaan en dan om 12.25 uur gaan eten.
 • Onder toezicht van de overblijfleerkracht en ouders spelen de kleuters op de kleine speelplaats, de groepen 3 t/m 8 op de grote speelplaats. (groep 7 en 8 mogen onder toezicht van leerkrachten ook naar Quintus)
 • Om 12.50 u. worden de kleuters naar hun klassen gebracht.
 • Vaste overblijfkinderen die niét komen, moeten afgemeld worden. Dit kan via het e-mailadres of u kunt naar school bellen.
 • Vaste kinderen blijven zonder tegenbericht (behalve uiteraard groep 8) na de zomervakantie automatisch op de overblijf. U hoeft dus niet jaarlijks opnieuw aan te melden. Meld dus a.u.b. wel af als u in het nieuwe schooljaar geen gebruik meer wenst te maken van de overblijf!
 • Tijdens het overblijven worden de normale gedragsregels gehanteerd, zoals die ook op school gelden.

 

Inschrijven overblijven

  Dag(en)
  MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

  Reacties gesloten.