Schoolplan

In dit schoolplan staat het beleid omtrent de ontwikkeling van onze school in de periode van 2019 – 2023 beschreven. Elke 4 jaar maken we een nieuw schoolplan.

Onze slogan is: Samen Sterk de Wereld in

Onze kernwaarden zijn:

  • Sturen op betrokkenheid en welbevinden
  • Communicatie, kijken en luisteren
  • Eigenaarschap bij kinderen, leerkrachten en ouders
  • Professionele cultuur; Oog voor het individuele kind.

Klik hieronder om het hele schoolplan te lezen.

Onze principes van lerenAndreashofdocument.docx

Reacties gesloten.