Toekomstgericht onderwijs

Toekomstgericht onderwijs op WSKO Andreashof

In deze snel digitaliserende wereld is het van maatschappelijk belang dat kinderen onderwezen worden in digitale vaardigheden.

Op onze school proberen we tijdens het schooljaar in de verschillende groepen onder andere  aandacht te geven aan:

– Mediawijsheid (Met groepen 7 & 8 meedoen aan Mediamasters)

– ICT-basisvaardigheden (werken op het Chromebook)

– Informatievaardigheden (maken van werkstukken/presentaties)

– Computational thinking (programmeren)

Wilt u graag weten hoe dat er dan uitziet in de klas?     

Informatiebrief over ict bijdrage ouders en toekomstgerichtonderwijs jan. 2019.

Opgeven avond toekomstgerichtonderwijs 29 januari 2019.

Financieel overzicht voor Digitale wereld WSKO Andreashof.

Reacties gesloten.